zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

napsala Lenka

Pokud jste odběratelem novinek nebo návštěvníkem stránek YOGAFAMILY.CZ, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správcem yogafamily.cz?

Provozovatelem blogu yogafamily.cz je Mgr. Lenka Báňová, IČO 75184851. Vaše osobní údaje zpracovává jako správce pouze za účelem zasílání marketingových sdělení, což jsou naše newslettery. Správce určuje, po jak dlouhou dobu budou vaše osobní údaje uchovávány, a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat.

Jaké jsou naše kontaktní údaje?

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na info@yogafamily.cz.

Co vám chceme říct?

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

● budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě vašeho svobodného souhlasu,

● plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

● umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Jaký je rozsah osobních údajů a účely zpracování?

Pro naše účely budeme zpracovávat vaše jméno a příjmení, emailovou adresu, případně telefonický kontakt. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem zasílání marketingových sdělení, což jsou naše newslettery.

A cookies?

Na blogu yogafamily.cz  zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na blogu zdržíte a ze kterých stránek přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je náš oprávněný zájem správce, neboť věříme, že vám díky tomu můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše stránky si můžete prohlížet i v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje. Udržujeme veškerá možná technická opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mohou mít přístup naši spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás na info@yogafamily.cz

● Právo na informace
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

● Právo na přístup
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám ve lhůtě 30 dní, doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

● Právo na doplnění a změnu
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

● Právo na omezení zpracování
Práva na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

● Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup.

● Právo na výmaz (být vymazán)
Pokud si to budete přát, máte právo na výmaz. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

● Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. ● Právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 
Newslettery vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Jejich odběr můžete kdykoli ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Ujišťujeme vás, že my i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2021

Na stránce yogafamily.cz používáme v rámci zkvalitnění našich služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam soubory cookie. Nevím jak nastavit režim opt-out, a vlastně ani nechci. Doufám, že s tím jste v pohodě. Jasně, v pohodě ;)